26-09-06

Voorbereidingsprogramma (dag2)

Vandaag hebben we de 2de dag in het voorbereidingsprogramma gehad.

Eerst mochten we onze mening geven over de eerste dag, eventuele vragen die er gerezen zijn of bedenkingen. Iedereen was het erover eens dat de eerste dag een echte onderdompeling was in het hele adoptiegebeuren, en een emotioneel vrij zware dag.

Nadien haalt Carole (van vzw Triobla) de agenda voor vandaag aan : het kind staat vandaag centraal, met eerst een video over kinderen die in een pleeggezin of in een tehuis geplaatst zijn en in afwachting voor een adoptie zijn.

Schokkende beelden gezien, voornamelijk de tehuizen in het voormalige Oostblok (Roemenië, Rusland,...) daar krijgen de kinderen helemaal geen affectie. Ze verroeren zich nauwelijks en je ziet op hun gezichtjes dat ze bang en hulpeloos zijn.

Daarna hebben we het gehad over het "kindrapport", we kregen een voorbeeld van zo'n rapport te zien, moesten een aantal vragen beantwoorden en dit werd nadien besproken. (Wat zijn de positieve elementen in het rapport ?, Waar heb je het moeilijk mee ?, Zou je bijkomende vragen stellen ? Zo ja, welke ?, Ga je in op het bemiddelingsvoorstel en motiveer je antwoord ?)

Over het kindrapport werd ook gezegd, dat dit meestal beperkt is tot een paar lijntjes, heel weinig informatie (afhankelijk van het land waaruit je een kindje adopteert). Meestal is de informatie objectief, heel af en toe wordt er ook een leugen meegedeeld. Soms wordt in het rapport ook melding gemaakt van de naam en adres van de afstandouder(s). Er wordt aangeraden om dan na te gaan in hoeverre dit correct is. Dit is belangrijk indien je zelf of je kind later zijn/haar roots wil achterhalen. Dit kan je via het adoptiebureau aanvragen. Via een contactpersoon in het land van herkomst kan er nagegaan worden of het adres correct is, of inderdaad de afstandouder(s) er nog wonen, ... Is dit effectief het geval, dan moet de relatie "warm" gehouden worden voor eventuele latere contacten.

Na de pauze hebben we het dan gehad over "Gehechtheid" (= een veilige, affectieve band met iemand hebben). 1 op de 10 adoptiekinderen heeft de neiging tot een hechtingsstoornis. Hechting heeft minder te maken met leeftijd, maar wel met het feit of het kind ooit 1 keer in zijn/haar prille leven een positieve ervaring heeft kunnen maken (werd het geknuffeld, heeft het kind voldoende te eten gekregen, werd het gestimuleerd,...). Hechting heeft ook te maken met de weerbaarheid en de veerkracht van het kind zelf.

Het was alweer een boeiende dag, we krijgen stilaan ook de andere kant in het adoptieproces te zien. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Toch geven we niet op, het kan ons alleen maar sterker maken.

Om af te sluiten, raadde Carole ons het volgende "positieve" boek aan : "Adoptiekinderen : Opvoeding en gehechtheid" van Femmie Juffer.

 

*************************************************************

                                                       

 Een paar foto's van ons Ardennenweekend met de hele familie :   

 1. Inge met Jannes op de schoot (het zoontje van Veerle en Bert, een nichtje van Geert)

 2. Foto gemaakt tijdens een wandeling in de Ardense bossen

 

IMG00104IMG00120

18:53 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

05-09-06

Voorbereidingsprogramma (dag 1)

Vandaag was het eindelijk zover... de officiële start in ons adoptieproces, de eerste dag van het voorbereidingsprogramma.

We waren heel benieuwd wie de andere kandidaat adoptieouder(s) zouden zijn. Al vlug kwamen we in contact met een paar van onze "lotgenoten". Het is een heel gevarieerde groep, er zitten zowel koppels bij die reeds biologische kinderen hebben (4), alleenstaande moeders (2) en momenteel nog kinderloze koppels (3).

Carole van de vzw Triobla zal ons gedurende het voorbereidingsprogramma begeleiden, een heel toffe "madame" die ons van in het begin al wist te boeien met een paar verhalen en anekdotes.

Wat stond er zoal op de agenda vandaag :

- Een kennismaking en introductie

- De adoptieprocedure

- Adoptiemotivatie

- Adoptieplannen en reacties uit de omgeving

De rode draad doorheen het voorbereidingsprogramma is uiteraard de adoptiedriehoek (hoe zie je deze zelf?), openheid in adoptie en verlies en rouwen.

Na de middagpauze ging het voornamelijk over de kandidaat adoptie ouders en hun rouwproces en ook over de afstandouders.

Wat het rouwproces betreft (bij het niet kunnen krijgen van biologische kinderen of het verlies ervan) heb je de eerste fase "de ontkenning" (jaloersheid, boosheid, verdriet, ...), daarna komt er een moment waarop je je eigen situatie aanvaardt en de dingen een plaats kan geven. Heel belangrijk hierbij is (vooral tijdens de evaluatiefase) om individueel na te gaan in welke fase je je bevindt.

Carole gaf ons 2 vragen waarover we eens moesten nadenken : 1. Is adoptie een 2de keuze of een 2de kans ?   2. Stel je wordt toch nog zwanger, hoe voel je je dan t.o.v. adoptie ?

Nadat we deze vragen behandeld en besproken hadden, ging het voor de rest van de namiddag vooral over de afstandouders. Dit werd aangetoond door een videomontage waarbij adoptiekinderen op zoek gaan naar hun afstandouders (zéér emotioneel). De gevoelens die bij ons naar boven kwamen en eventuele vragen en bedenkingen werden nadien nog eens besproken.

We hebben ook heel wat boeken- en filmtips gekregen om rond adoptie nog wat meer te vernemen, want eigenlijk weet je er nooit genoeg over.

Kortom, de eerste dag was een emotioneel "zware" dag, maar zeer leerrijk en het sterkte onze motivatie om door te zetten en om een kind een betere omgeving te bieden en alle kansen te gunnen om zich te kunnen ontwikkelen.

Hoopvol kijken we uit naar de volgende dag in het voorbereidingsprogramma.

.

 

21:37 Gepost door Geert en Inge in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

03-09-06

Op bezoek bij Yuxia

We brachten zaterdagavond een bezoek aan Yuxia. Ze is het dochtertje van Jan en Terry en werd geadopteerd vanuit China.We leerden deze mensen kennen via het internet. We werden heel vriendelijk ontvangen, en net voor we dinsdag onze voorbereiding bij Kind en Gezin zullen starten kregen we nog heel wat nuttige informatie over de hele adoptieprocedure.

Het gesprek ging over hun voorbereiding, hun ervaringen met adoptiecentrum " horizon" en hun belevenissen in China........ Hun medewerking aan een TV programma over adoptie op de VRT.

We werden tevens nog verwend op een lekkere maaltijd, waarvoor onze oprechte dank.

We kregen ook nog een aantal foto's te zien van hun reis naar China, daar kregen we bij momenten toch wel even kippevel bij. Ons gesprek ging later verder over de onthaalmoeder van Yuxia, onze eigen werkomgeving en hobby's. Uiteindelijk blijkt dat Jan's collega  een kennis is van Geert, wat is de wereld toch klein hé.

 Deze trotse ouders zijn dan ook nu begonnen met de procedure van een tweede kindje uit China, ze wachten vol ongeduld op het maatschappelijk onderzoek.

Langs deze weg willen we hen dan ook alle geluk toewensen in hun nieuwe procedure en hopen ook contact met elkaar te kunnen houden. Een tegenbezoek van hen is al afgesproken voor na ons voorbereidingsprogramma bij Kind en Gezin.

09:10 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |