24-10-06

Voorbereidingsprogramma (dag 5)

Vandaag hebben we de laatste dag gehad in het voorbereidingsprogramma. Eerst mochten we onze mening zeggen over het panelgesprek van vorige vrijdag (dag 4 van het voorbereidingsprogramma). De vraag die ons gesteld werd : "Wat heeft het panelgesprek betekend voor jou in je denken over adoptie ?"

Het onderwerp van vandaag ging over de verdere stappen die je als kandidaat adoptieouder(s) dient te ondernemen in de adoptieprocedure. Hierna volgt nog eens een volledig overzicht van de verschillende stappen :

 

1. Aanmelden en registreren

Vlaamse Centrale Autoriteit - Kind en Gezin:
- Elk dossier krijgt een nummer. Kandidaat-adoptant ontvangt 
een overschrijvingsformulier

2. Bijdrage van 25 euro betalen
Vlaamse Centrale Autoriteit - Kind en Gezin
- Kandidaat-adoptant krijgt informatiemap

- Kandidaat-adoptant wordt doorverwezen naar voorbereidingscentrum in zijn regio

3. Voorbereidingsprogramma volgen
Twee erkende voorbereidingscentra: VCOK en TRIOBLA

duur: 5 sessies verspreid over ongeveer 2 maanden.
Kandidaat-adoptant krijgt attest van voorbereiding. Dit attest blijft onbeperkt
geldig. (Vandaag hebben wij dit attest ontvangen)

4. Aanmelden op Griffie Rechtbank van Eerste Aanleg

Binnebrengen van de volgende documenten :

  • - aanvraagformulier voor verschijning Jeugdrechter als kandidaat adoptieouder(s) voor interlandelijke adoptie.
  • - attest van voorbereiding
  • - bewijs van woonst en nationaliteit
  • - voor eensluitend afschrift uit de geboorteakte- uittreksel uit de huwelijksakte of het samenlevingscontract
  • En niet te vergeten 52 euro te betalen voor de rolrechten.

5. Start geschiktheidsprocedure
- verschijning in persoon voor de jeugdrechtbank
- Jeugdrechtbank beveelt maatschappelijk onderzoek bij tussenvonnis na
kandidaat-adoptant persoonlijk gehoord te hebben (motiveren van je keuze voor adoptie) 
- Jeugdrechtbank verwijst kandidaat-adoptant door naar dienst voor
maatschappelijk onderzoek van de provincie. Dit gebeurt in samenwerking met Kind en Gezin

6. Maatschappelijk onderzoek
Duur: 2 maanden (verslag DMO) + 15 dagen (inkijken verslag) +
1 maand
(verschijning voor de rechter) + 2 maanden (verslag OM) = ongeveer 6 maanden vanaf eerste verschijning voor de jeugdrechter

7. Geschiktheidsvonnis
Jeugdrechtbank velt vonnis, het OM stelt een verslag op voor het land van
herkomst en de griffier bezorgt een kopie van het vonnis en van het verslag van het OM aan de Federale Centrale Autoriteit. Deze laatste bezorgt een kopie van het vonnis en verslag aan de Vlaamse Centrale Autoriteit (Kind en Gezin)


8. Adoptiebemiddeling
Vlaamse Centrale Autoriteit - Kind en Gezin registreert keuze: adoptie via een
erkende dienst of zelfstandige adoptie

Erkende adoptiedienst

Mogelijkheden
-
Fiac
- Ray of Hope
- Horizon
- Het Kleine Mirakel

 

Zelfstandige adoptie

Stap 1:
Kanaalonderzoek en goedkeuring kanaal door Kind en Gezin i.s.m de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Stap 2:
Verzending van het adoptiedossier naar het buitenland door Kind en Gezin
Stap 3:
Nazorg en opvolging door de erkende adoptiedienst waarmee de adoptanten een overeenkomst hebben afgesloten.

Na afloop zijn we met een aantal koppels uit de groep iets gaan eten en hebben we nog wat bijgepraat. Adressen en telefoonnummers werden uitgewisseld. We hopen om contact te blijven houden. Wij zijn deze namiddag naar de Rechtbank gegaan om ons verzoekschrift in te dienen samen met de officiële documenten. Wij staan "op de rol" en het is nu afwachten op een verder bericht van de Rechtbank.

 

 

 

 

 

 

22:21 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-10-06

Voorbereidingsprogramma (dag 4)

In Aalst werden we gisteren uitgenodigd voor een panelgesprek over adoptie. Drie getuigenissen over de ervaringen in de adoptiedriehoek.

Sneha, een 32 jarige jonge vrouw, was de eerste spreekster. Ze vertelde ons dat ze op 2 - jarige leeftijd geadopteerd werd uit Indie. Het was mooi om te horen dat ze haar adoptieouders toch altijd aanzien heeft als haar " echte" ouders. Toch was de rootsreis die ze ooit had ondernomen samen met haar familie toch wel bijgebleven. Het nonnetje in het weeshuis herkende haar nog na zovele jaren, een echt emotioneel moment. Sneha werd bij haar geboorte te vondeling gelegd en weet dus niets over haar biologische ouders, ze getuigde dat ze dit heel goed beseft en dat een zoektocht naar haar biologische ouders qausi onmogelijk is. Sneha is ondertussen een volwassen vrouw met vaste job als verpleegster. Ze weet dat ze door haar adoptie de kans heeft gekregen op een beter leven en is haar ouders daar dan ook dankbaar voor. Volgend jaar treed ze in het huwelijk, ze kreeg van ons allen hiervoor een daverend applaus.

De tweede geteugenis van de avond kwam van Roos, een Nederlandse afstandmoeder. Roos werd zwanger op haar 15de, en werd door haar ouders verplicht om haar kind af te staan. Ze vertelde dat ze het er heel moeilijk mee had. Roos heeft ondertussen wel haar dochter teruggevonden en heeft reeds jaren een goed contact met haar. 

De derde en laatste getuigenis kwam van John, een belgische vader van 2 adoptiedochters. Hij adopteerde samen met zijn echtgnote een meisje uit Sri Lanka, Hannah en een meisje uit Indie, Eva. De namen hebben ze zelf gegeven aan hun kinderen, hun geboortenamen werden als tweede naam behouden. Hij vertelde over het leven met zijn twee dochter, en vergeleek dit met een gezin waar biologische kinderen zijn en zag niet echt een verschil, buiten het kleurtje van de huid. Hij gaf ons als voorbeeld dat zijn dochter ook een smsje naar huis stuurt om te zeggen dat ze wat later naar huis komt, en dit is toch niet eigen aan adoptie.

Voor ons kandidaat adoptieouders,waren deze 3 geteugenissen in ieder geval zeer leerzaam, en de nodige tips die we hebben gekregen zullen ons zeker verder helpen op onze weg naar ons (adoptie)kindje. Alle drie zijn het erover eens dat "openheid" zeer belangrijk is, dat je niets mag forceren bij je kind maar als het met vragen afkomt om er eerlijk op te antwoorden.

Aan het eind van de avond zijn we met enkele van onze groepsleden nog iets gaan drinken en hebben nog wat bijgepraat. Komende dinsdag is de laatste dag van het voorbereidingspogramma gepland, en kunnen we een stapje verder zetten in onze lange procedure. In de voorbije week hebben we in ieder geval alle nodige documenten voor de rechtbank verzameld en kunnen we dinsdag ons aanmelden op de jeugdrechtbank, zo komen we "op de rol" te staan en kunnen we waarschijnlijk nog dit jaar voor de eerste keer voor de jeugdrechter verschijnen.

 

 

14:03 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-06

Voorbereidingsprogramma (dag 3)

Vandaag hebben we de derde dag in het voorbereidingsprogramma gehad. We hebben het gehad over de ontwikkelings-en opvoedingstaken bij een adoptiekind. De levenslijn en de daaraan gekoppelde ontwikkelingsfasen zijn gelijklopend met een niet-geadopteerde, maar bij een adoptiekind moet je extra waakzaam zijn. Bovendien zal een geadopteerd kind op een bepaalde leeftijd vragen beginnen te stellen over zijn / haar afkomst. Waarom het geadopteerd werd ? Aan de hand van een oefening heeft Carole ons hierover al doen nadenken. Hoe zal je reageren ? Hoe zal je je hierbij voelen ?

We hebben het ook eventjes gehad over wat er de volgende keer op de agenda staat. Er zal dan een panelgesprek plaatsvinden met een afstandsmoeder, een geadopteerde en een adoptieouder. Daar kijken we alvast naar uit. We zullen volgende week vrijdag (20/10/06) ook kennis kunnen maken met de andere kandidaat adoptieouders uit de andere provincies. Het panelgesprek gaat door in Aalst voor de 6 groepen die momenteel in het voorbereidingsprogramma zitten.

17:27 Gepost door Geert en Inge in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |