19-11-06

Info-avond VAG - Positief opvoeden

Deze week hebben we de vragenlijst tesamen met ons levensverhaal opgestuurd naar Kind & Gezin (Vlaamse Centrale Authoriteit inzake Adoptie). We zullen in de loop van de komende week eens informeren of ze de enveloppe goed hebben ontvangen.

Woensdag hebben we ook een bezoekje gebracht aan het adoptiebureau "Ray of Hope" in Berlare. Zij bemiddelen voornamelijk met Sri Lanka en Ethiopië. Het was een zeer leerrijk gesprek. Daar vernamen we ook dat het kanaal Sri Lanka op een laag pitje staat vermits er dit jaar weinig adopties uit Sri Lanka zullen gebeuren. We hebben wel een informatiebrochure meegekregen over Ethiopië.

Vrijdagavond zijn we naar Roeselare gereden om een info-avond van VAG bij te wonen. Het gespreksthema ging over : "Positief opvoeden : inclusief de ontwikkeling van baby tot adolescent". De gespreksleider was Joost Devolder, van de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst en tevens auteur van het gelijknamige boek. Joost vertelde ons meteen dat er toch ergens een gelijkenis is tussen pleegouder en adoptieouder, nl het zorg dragen voor en opvoeden van een kind met andere biologische ouders. De onderwerpen die aan bod kwamen die avond : Wat is opvoeding ? Wat is belangrijk ? Hoe gebeurt het in de praktijk ? Problemen en neiging om te straffen. Problemen eerst bekijken, daarna benaderen en proberen op ze op te lossen.

1) Wat is opvoeding ? Opvoeden is 3-ledig : Kinderen helpen om :

- gelukkig te zijn,

- sterk te worden en te zijn

- met elkaar rekening te houden

Het is een constant afwegen tussen geven en nemen, keuzes maken. Positief opvoeden is ook investeren in kinderen. Wat zijn haar/zijn mogelijkheden en interesses. Vertrekken vanuit de eigenwaarde van het kind. Daarna kan je als ouder een positieve toegevoegde waarde zijn. Positief opvoeden is een WOK-gerecht. Dit wil zeggen :

A) allerlei ingrediënten samenvoegen in verschillende verhoudingen.

Wat zijn de kindingrediënten : temperament, draagkracht, wilskracht, capaciteiten en uiterlijke kenmerken, ervaringen.

B) WOK-kruiden toevoegen. Opvoeden doe je met een :

Warm hart. Dit is nodig voor de 3 groeipolen van het kind : zelfvertrouwen (het geloof in zichzelf), vertrouwen (het geloof in de omgeving) en de ouder-kind relatie ==> leidt tot een positieve, veilige hechting.

Open geest : we worden geïnspireerd door invloeden, dromen, verwachtingen,... maar je mag deze niet opdringen aan het kind. Ook omgekeerd beïnvloeden kinderen je, maar het mag geen éénrichtingsverkeer zijn. 

Koel hoofd : met beide voeten op de grond blijven staan. Kinderen moeten assertief, mondig zijn maar ze moeten ook beleefd zijn, respect hebben en daar wordt in onze cultuur, wereld, niet voldoende aandacht aan besteed. Kinderen moeten ook leren omgaan met frustraties en hun beperkingen. Daarnaast hebben de ouders een voorbeeldfunctie, ze geven hun waarden en normen mee aan hun kind(eren). Hierbij zijn er 2 toverwoorden : Rust en Relativeren.

2) Wat is belangrijk ?

Er zijn 5 gulden regels (volgens de psycholoog Patterson) : 1. Steun je kind door dik en dun. 2. Toon je tevredenheid met positief gedrag. 3. Zie het gezin als een oefenschool. 4. Volg het doen en laten van je kind. 5. Pak problemen positief aan.

3) Hoe in de praktijk ?

1. Samen tijd doorbrengen met je kind. Meeleven met je kind. Je kind niet in de steek laten. Gevoelens van het kind respecteren.

2. Je tevredenheid tonen met woorden en gebaren. Samen iets leuks doen. Een beloning geven (maar hierin niet overdrijven). Beloning kan leiden tot gewenning. Gewenning opent deuren voor verwenning. Verwenning is de "heroïne" van de opvoeding : "Heroïne" geeft een goed gevoel, het is duur, werkt verslavend en het loopt vaak slecht af.

3.Zorg voor veiligheid. Help je kind om zijn/haar best te doen. Zorg voor duidelijke regels. Geef duidelijke uitleg. Zorg voor gezag. Zorg ook voor regelmaat.

4. Antoord geven op 4 W-vragen : waar is mijn kind ? tot wanneer blijft het weg ? met wie is het op stap ? wat doet het ?

5. Vermijd HEZ (Hoge Emotionele Zorg). Wat is er precies aan de hand ? Wat is er al geprobeerd ? Wat kan er nog gedaan worden ?

 

De gespreksavond heeft tot ongeveer 22u30 geduurd en eigenlijk is er slechts een tipje van de sluier gelicht van het opvoedingsgebeuren. Joost kon zeker nog uren doorgaan, maar het was voor iedereen na een lange werkweek wel voldoende geweest. Het boekje van de auteur is te koop in de Standaard Boekhandel. We hebben het even kunnen inkijken en ons lijkt het een goed naslagwerk.

13:27 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.