24-11-06

Het wachten duurt wel lang.........

Inderdaad in onze procedure is het momenteel wat stilletjes. Op 7 december gaan we naar de jeugdrechter voor het tussenvonnis, nadien volgt dan het lange wachten tot we aan de beurt zullen zijn voor het Maatschappelijk Onderzoek.

We proberen echter om deze wachttijd nuttig te besteden en ons te infomeren waar en wanneer we maar kunnen. Zo gingen we woensdag naar een praatavond, die werd georganiseerd door VAG - Vlaams Brabant. Wij dus naar het landelijk gelegen dorpje Leefdaal (niet zo ver van Leuven).

We werden ontvangen door Mieke Van Dessel, journaliste bij TV - Brussel en Kanaal Z, maar vooral (adoptie)moeder van het Zuid - Afrikaans jongentje Ruben die 3 jaar is en ondertussen 1,5 jaar in België. Mieke vertelde dat ze haar adoptie deed via Wallonië na een aanvaring met "Kind en Gezin".

De tweede spreekster van de avond was Veronique, een 41 jarige vrouw van Koreaanse afkomst. Ze werd geadopteerd toen ze 4,5 jaar was. Zij vertelde hoe het was te moeten opgroeien in een gezin waar je er telkens weer wordt aan herinnerd dat je geadopteerd bent. Het is een schuldgevoel dat ze voor de rest van haar leven met zich meedraagt. Zelf is ze ook moeder van een Vietnamees dochtertje van 11 jaar oud. Veronique is door het lot getroffen en heeft enige tijd geleden een hartaanval gekregen, toch is ze een levenslustige vrouw en met de hulp van haar echtgenoot organiseert ze rootsreizen naar Korea. Met haar gezin ging ze de biologische ouders van haar dochtertje opzoeken.

De derde en laatste spreker was Jan Van Langendonck, Presentator van een radio 1 programma en vader van 2 Ecuadoriaanse lieve en mooie kinderen. Ondertussen zijn de kinderen Andres en Rien 12 en 9 jaar oud. Jan vertelde hoe zijn verhaal en alle omwegen daarbij tot stand kwam. Zijn verhaal van niet de medische wereld te bewandelen om zwanger te geraken, boeide ons heel erg, want wij maakten toch dezelfde keuze om doelbewust voor adoptie te kiezen.

Besluit: Alweer een boeiende avond, waar we heelwat hebben kunnen van opsteken. Wij raden het alle (kandidaat) - adoptieouders aan zich aan te sluiten bij VAG en deel te nemen aan de zeer interessante praatavonden die zij op regelmatige basis organiseren. 

http://www.adoptievlaanderen.be

13:30 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-11-06

Info-avond VAG - Positief opvoeden

Deze week hebben we de vragenlijst tesamen met ons levensverhaal opgestuurd naar Kind & Gezin (Vlaamse Centrale Authoriteit inzake Adoptie). We zullen in de loop van de komende week eens informeren of ze de enveloppe goed hebben ontvangen.

Woensdag hebben we ook een bezoekje gebracht aan het adoptiebureau "Ray of Hope" in Berlare. Zij bemiddelen voornamelijk met Sri Lanka en Ethiopië. Het was een zeer leerrijk gesprek. Daar vernamen we ook dat het kanaal Sri Lanka op een laag pitje staat vermits er dit jaar weinig adopties uit Sri Lanka zullen gebeuren. We hebben wel een informatiebrochure meegekregen over Ethiopië.

Vrijdagavond zijn we naar Roeselare gereden om een info-avond van VAG bij te wonen. Het gespreksthema ging over : "Positief opvoeden : inclusief de ontwikkeling van baby tot adolescent". De gespreksleider was Joost Devolder, van de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst en tevens auteur van het gelijknamige boek. Joost vertelde ons meteen dat er toch ergens een gelijkenis is tussen pleegouder en adoptieouder, nl het zorg dragen voor en opvoeden van een kind met andere biologische ouders. De onderwerpen die aan bod kwamen die avond : Wat is opvoeding ? Wat is belangrijk ? Hoe gebeurt het in de praktijk ? Problemen en neiging om te straffen. Problemen eerst bekijken, daarna benaderen en proberen op ze op te lossen.

1) Wat is opvoeding ? Opvoeden is 3-ledig : Kinderen helpen om :

- gelukkig te zijn,

- sterk te worden en te zijn

- met elkaar rekening te houden

Het is een constant afwegen tussen geven en nemen, keuzes maken. Positief opvoeden is ook investeren in kinderen. Wat zijn haar/zijn mogelijkheden en interesses. Vertrekken vanuit de eigenwaarde van het kind. Daarna kan je als ouder een positieve toegevoegde waarde zijn. Positief opvoeden is een WOK-gerecht. Dit wil zeggen :

A) allerlei ingrediënten samenvoegen in verschillende verhoudingen.

Wat zijn de kindingrediënten : temperament, draagkracht, wilskracht, capaciteiten en uiterlijke kenmerken, ervaringen.

B) WOK-kruiden toevoegen. Opvoeden doe je met een :

Warm hart. Dit is nodig voor de 3 groeipolen van het kind : zelfvertrouwen (het geloof in zichzelf), vertrouwen (het geloof in de omgeving) en de ouder-kind relatie ==> leidt tot een positieve, veilige hechting.

Open geest : we worden geïnspireerd door invloeden, dromen, verwachtingen,... maar je mag deze niet opdringen aan het kind. Ook omgekeerd beïnvloeden kinderen je, maar het mag geen éénrichtingsverkeer zijn. 

Koel hoofd : met beide voeten op de grond blijven staan. Kinderen moeten assertief, mondig zijn maar ze moeten ook beleefd zijn, respect hebben en daar wordt in onze cultuur, wereld, niet voldoende aandacht aan besteed. Kinderen moeten ook leren omgaan met frustraties en hun beperkingen. Daarnaast hebben de ouders een voorbeeldfunctie, ze geven hun waarden en normen mee aan hun kind(eren). Hierbij zijn er 2 toverwoorden : Rust en Relativeren.

2) Wat is belangrijk ?

Er zijn 5 gulden regels (volgens de psycholoog Patterson) : 1. Steun je kind door dik en dun. 2. Toon je tevredenheid met positief gedrag. 3. Zie het gezin als een oefenschool. 4. Volg het doen en laten van je kind. 5. Pak problemen positief aan.

3) Hoe in de praktijk ?

1. Samen tijd doorbrengen met je kind. Meeleven met je kind. Je kind niet in de steek laten. Gevoelens van het kind respecteren.

2. Je tevredenheid tonen met woorden en gebaren. Samen iets leuks doen. Een beloning geven (maar hierin niet overdrijven). Beloning kan leiden tot gewenning. Gewenning opent deuren voor verwenning. Verwenning is de "heroïne" van de opvoeding : "Heroïne" geeft een goed gevoel, het is duur, werkt verslavend en het loopt vaak slecht af.

3.Zorg voor veiligheid. Help je kind om zijn/haar best te doen. Zorg voor duidelijke regels. Geef duidelijke uitleg. Zorg voor gezag. Zorg ook voor regelmaat.

4. Antoord geven op 4 W-vragen : waar is mijn kind ? tot wanneer blijft het weg ? met wie is het op stap ? wat doet het ?

5. Vermijd HEZ (Hoge Emotionele Zorg). Wat is er precies aan de hand ? Wat is er al geprobeerd ? Wat kan er nog gedaan worden ?

 

De gespreksavond heeft tot ongeveer 22u30 geduurd en eigenlijk is er slechts een tipje van de sluier gelicht van het opvoedingsgebeuren. Joost kon zeker nog uren doorgaan, maar het was voor iedereen na een lange werkweek wel voldoende geweest. Het boekje van de auteur is te koop in de Standaard Boekhandel. We hebben het even kunnen inkijken en ons lijkt het een goed naslagwerk.

13:27 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-11-06

Nieuws van de jeugdrechter

We hebben inderdaad deze week onze brief van de jeugdrechtbank ontvangen. Donderdag 7 december 2006 kunnen we voor de eerste maal verschijnen. Moeilijkheden verwachten we niet, de jeugdrechter moet deze eerste maal enkel onze motivatie horen en een maatschappelijk onderzoek aanbevelen.

Ondertussen zitten we echter niet stil, en blijven we ons constant informeren. Zo gingen we vorige vrijdag naar een info-avond van VAG. Het thema was:"Hoe wapen ik mijn kind tegen racisme?".  Moderator was Katherine D'Hoore, een psychologe die werkzaam is bij het VCOK. Ze gaf ons als inleiding enkele uitspraken waarmee je kan geconfronteerd worden. Aansluitend werd de definitie (volgens Van Dale) van racisme, discriminatie en de daarbij behorende vooroordelen besproken.

Je identiteit wordt bepaald door verschillende factoren zoals geslacht, leeftijd, het gezin waartoe je behoort, het land van herkomst, je uiterlijke kenmerken, vriendenkring, hobby's, school..............Je identiteit wisselt dan ook constant en bepaalde factoren krijgen een belangrijkere invloed op je ontwikkeling. Aan ons ouders is het belangrijk om ons kind op te voeden tot een "gezonde" jonge persoon, met andere woorden opvoeden zonder vooroordelen.

4 belangrijke stappen: 

  • een positief zelfbeeld naar je kind toe : associaties die we maken worden veralgemeend, Vb ga je handen wassen want ze zijn zwart (zwart wordt hier bedoeld als vuil). Het kind kan de verkeerde associatie maken dat zwarte kinderen vuil zijn. Zorgen dat het kind alle of zoveel mogelijk eigenschappen van zichzelf kan herkennen en terugvinden (bijv. in boekjes, speelgoed) --> referentiepunten. Als adoptieouder zelf ook positief staan tegenover de familie van het kind en het land van herkomst.
  • leren omgaan met de verschillen die er zijn en ze ook durven benoemen : Het "anders zijn" ook benoemen. Elk kind is individueel anders en dat moet toegejuicht worden. Alert zijn voor diversiteit. Is deze aanwezig in de crèche of de school waar je je kind naartoe stuurt.
  • kritisch denken over vooroordelen : Hoe ervaart je kind bepaalde benamingen zoals "neger, spleetoog". Wat vind het kind zelf een scheldwoord ? Wat is de moeite om op te reageren ? Wat kwetst en wat niet ?
  • leren opkomen voor je zelf, maar ook voor anderen : Als ouder moet je soms ook opkomen voor je kind, zeker als het gediscrimineerd wordt. Je moet als ouder een rolmodel zijn voor je kind.

Ondertussen zijn we druk bezig met het schrijven van ons levensverhaal. Dit moet namelijk klaar zijn en opgestuurd worden naar Kind & Gezin vóór we naar de jeugdrechter gaan.

 

 

18:09 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |