25-04-07

Tweede gesprek CAW

Deze morgen hebben we ons tweede gesprek gehad in het kader van het M.O. Een geprek met psycholoog Haribert Govaert stond op het programma. We kunnen het gesprek onderverdelen in drie fasen :

1) Bevindingen van het vorige gesprek, en het dieper ingaan op de term "hechting". We hebben dan ook onze mogelijkheden aangebracht met betrekking tot eventuele loopbaanonderbreking, 4/5 arbeidsduur of zelfs halftijdse loopbaanplanning. We hebben duidelijk gesteld dat we dit zeker zouden doen, in het belang van ons kind.

2) Aangezien wij het "medische pad" niet hebben bewandeld, na onderling overleg, werden hier vandaag toch wel een aantal vragen over gesteld. "Stel dat jullie dan toch zwanger geraken tijdens de procedure. Wat doe je dan?" Ons antwoord was om zeker met de adoptie door te gaan, tenslotte leven we hier al lang naar toe. Een biologisch kind blijft welkom, en indien we toch zwanger zouden worden, zijn beide kinderen welkom. Hier had de psycholoog toch heel wat vragen en bedenkingen bij, die volgens hem haaks tegenover de "hechting" staan. Alvast een vraag waar we ons verder beiden zullen in verdiepen om ons bij het volgende gesprek te verduidelijken.

3) Het laatste item van de dag ging dan over ons levensverhaal. Vooral de kinderjaren en puberteit kwamen aan bod. In een volgend gesprek komen onze persoonlijkheid en relatie aan bod.

Na 3 uur praten en ons steeds weer te moeten verantwoorden werd het gesprek afgerond. Dit keer keerden we met een gemengd gevoel huiswaarts.

Het CAW maakt nu een tussentijdse evaluatie, en zal de nodige aandachtspunten en bemerkingen met ons verder bespreken in de volgende (2) gesprekken. Het derde gesprek gaat door op 11 mei 2007, dit keer bij ons thuis.

 

16:44 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

10-04-07

Eerste gesprek met het CAW

Deze morgen waren we al vroeg uit de veren, het eerste gesprek met het CAW (Gent) stond op het programma. Een belangrijke dag! We hadden een afspraak om 9 uur met de maatschappelijke assistente mevrouw Ditte Brys.

Hoewel we ons al goed hadden geïnformeerd, was toch eventjes afwachten wat er op ons ging afkomen. We werden goed ontvangen en kregen een kop koffie aangeboden. De maatschappelijk assistente stelde ons meteen op ons gemak, en alzo kwam het gesprek vlot op gang. Er werd een goede uitleg gegeven waarom het M.O. noodzakelijk is. Wij konden ook vrij uit zeggen hoe wij hier tegenover staan.

Het gesprek vatte aan met de vraag van wat er ons bijgebleven is van het voorbereidingsprogramma en of we hierbij bemerkingen hadden. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren : "hechting" en "het kinddossier". Over "hechting" werd er ons gevraagd wat wij hierbij verstaan, hoe we dit zouden aanpakken ? Welke problemen kunnen er zich voordoen?, Wat verandert er voor het kind ? Wat moet het kind achterlaten ? ... Bij de vragen over "het kinddossier" werd er gepolst of we al een voorkeur hadden voor een bepaalde leeftijdscategorie, geslacht, land van herkomst. Er werd eveneens gevraagd hoe we zouden reageren mocht er in het kinddossier vermeld staan dat het kind verwekt werd door verkrachting, dat het kind eventueel mishandeld werd,...  Uiteraard kwamen ook persoonlijke thema's aan bod : onze werksituatie, persoonlijke relatie, de tijdsbesteding (tijd die we vrijmaken voor het kind, zoals adoptieverlof, loopbaanonderbreking,...) Volgens de maatschappelijke assistente kan de "hechting" tussen kind en ouders lang duren (tot meer dan 6 maanden).

Het gesprek heeft in totaal 2 uur geduurd. We houden hier een goed gevoel aan over, maar hebben toch nog enkele vragen genoteerd waar we verder zullen over nadenken......

Het volgende gesprek gaat door op 25 april 2007, dit maal met de psycholoog. Er werd ons nu al gezegd dat er dan meer zal gesproken worden over ons levensverhaal dat we al enige tijd geleden hebben gemaakt.

 

 

15:13 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |