23-05-07

laatste gesprek bij het CAW

Eindelijk was het vandaag zover, het laatste gesprek met de psygoloog stond vandaag op onze agenda. Het gesprek begon zoals met een nabespreking van het vorige gesprek. De pijnpunten werden nogmaals overlopen en besproken, aan het einde van het gesprek meldde de psygoloog toch dat we duidelijkheid hadden geschept. De andere onderwerpen van de babbel van vandaag gingen vooral over onze relatie en onze persoonlijkheid.

We zijn vandaag terug gekeerd met een goed gevoel, en zien nergens nog een puntje waar het CAW ons een negatief advies zou kunnen voor geven. Het is natuurlijk afwachten tot 6 september vooraleer we naar de rechtbank kunnen, en het definitief vonnis mogen aanhoren. Met de resterende tijd gaan we even genieten van een vakantie. Een bestemming hebben we nog niet, maar we gaan er eventjes tussen uit. De zee of de bergen, eigenlijk maakt het niet uit.

Aangezien het nu eventjes stil zal zijn op onze blog, willen we nog eens iedereen bedanken voor de steun die we de voorbije tijd hebben mogen ontvangen. THANKS TO ALL

 

19:26 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

11-05-07

Thuisbezoek CAW - derde gesprek

Ethiopian flag<br>some one Deze ochtend kregen we het bezoek van de maatschappelijke assistente Ditte Brys die om 9 uur al voor de deur stond. Ons huisje kreeg de afgelopen week een extra poetsbeurt, we willen tenslotte een goede indruk nalaten.

Na de koffie kwam het gesprek al vlug op gang. De bedenkingen die er bij de tussenevaluatie waren, werden ons al gauw verduidelijkt. Er werd voornamelijk aan Geert gevraagd om wat meer uitleg en verduidelijking te geven van zijn verwerkingsproces over het feit dat er geen biologische kinderen zijn in ons gezinnetje. Hierbij aansluitend kwam de hechtingsproblematiek van een adoptiekind terug ter sprake. Ditte vroeg ons of we al een landkeuze hebben gemaakt. We hebben haar verteld dat we volop voor een kindje uit Ethiopië gaan.

Inge's jeugdjaren en het feit dat zij zonder vader is opgegroeid werden nog eens aangehaald. Deze situatie is vergelijkbaar met wat een adoptiekind doorstaat en er werd dan ook gepolst bij Inge hoe ze dit aan het kind zou uitleggen.

Na het 3 uur durende gesprek vroeg Ditte om een rondleiding in ons huis, ze gaf meteen de reactie dat er plaats genoeg is voor een kind om met een fietsje in de woonkamer rond te rijden. We vonden dit dan ook een leuke opmerking. We hebben bij afloop van dit derde gesprek terug een wat positiever gevoel bij het verloop van het MO. De volgende afspraak is met psycholoog Haribert Govaerts op woensdag 23 mei.

We willen langs deze weg iedereen bedanken die ons de afgelopen weken gesteund hebben hetzij via een reactie op onze blog, via email of persoonlijk contact. Wij hopen om na de uitspraak van het positief vonnis door de Jeugdrechter (op 6 september) jullie eens te mogen ontmoeten.

15:54 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

05-05-07

Info avond VAG - Video Interactie Begeleiding

Wij zijn vrijdagavond afgezakt naar Roeselare om een info-avond van VAG West-Vlaanderen bij te wonen. Het thema was Video Interactie Begeleiding - Hechtingsverbetering tussen adoptiekind en adoptieouders. De voorstelling werd gegeven door Anne Loos van FIAC. Op de agenda stonden volgende punten : wat is het doel van VIB ? Wat betekent het ? Positieve interactie. Wanneer en voor wie VIB ? En tot slot een DVD - VIB in de praktijk.

Video Interactie Begeleiding is ontstaan in Nederland in de jaren 90. Het doel is de ingroei van niet-biologische kinderen in het gezin te bevorderen. De ouders helpen bij het afstemmen van hun gedrag op de behoeften van het kind. De hechting positief en interactief bevorderen.

Op de vraag "Hoe gebeurt de hechting tussen kind en adoptieouders" is geen pasklaar antwoord te formuleren. Het is zeer moeilijk om dit te verwoorden, ging Anne verder. Maar door het beeldmateriaal (VIB) kan je dit makkelijker aantonen. Je kan het beeld terugspoelen of stopzetten om een situatie te verduidelijken. (bijv. angst bij het kind aantonen). Het is belangrijk om in de beginfase de dingen en emoties te benoemen en je kind aankijken als je iets zegt of wil verduidelijken. Het is ook de bedoeling om de ouders te leren "meegaan" op het niveau van het kind (bijv. bij het spelen ook op de grond gaan zitten naast je kind).

Om een tot een positieve interactie te komen zijn volgende punten van belang :

* Communicatie : zowel verbaal als non-verbaal. De invloed van non-verbale communicatie is 5 maal sterker dan verbale.

* Interactie : het geheel van communicatie tussen het kind en de ouders.

* Sensitief gedrag : aanvoelen van wat je kind nodig heeft

* Responsief gedrag : gepast reageren op de waargenomen behoefte van je kind.

De 5 handvaten voor een geslaagde interactie zijn :

1) initiatief en ontvangst

2) kring vormen

3) overleg

4) conflict verwerking

5) leiding geven

 

Wanneer en voor wie is VIB bestemd ?

In Nederland ligt het initiatief volledig bij de adoptanten zelf. In Vlaanderen wordt VIB aangeboden door FIAC. Tijdens de nazorg kunnen de adoptieouders geheel vrijblijvend vragen om tijdens een huisbezoek een video-opname te maken van een alledaagse situatie. De beelden worden geanalyseerd door de begeleiders in de nazorg en besproken met de ouders in een volgend bezoek. VIB werkt in principe bij kinderen van alle leeftijden, maar het best bij kinderen tot 12 jaar.

 

Meer weten over dit thema ? Klik op volgende links :

http://www.adoptie.nl/vib/index.htm

http://home-3.tiscali.nl/~shantala/shantala/artikelen/ado...

http://users.telenet.be/FIAC-adoptiedienst/Nazorg.html

21:19 Gepost door Geert en Inge | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |